Lập trìnhOpenwrtThủ thuật

Tự động khởi chạy wireguard khi thay đổi giao diện mạng trên Openwrt

OpenWrt là một hệ điều hành dựa trên Linux, được thiết kế đặc biệt cho các thiết bị mạng như router và access point. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tự động khởi chạy WireGuard khi có thay đổi giao diện mạng trên OpenWrt. Điều này giúp đảm bảo rằng kết nối VPN của bạn luôn được duy trì, đặc biệt là khi gặp các biến động trong mạng.

Thiết lập IFACE Hotplug

Đầu tiên bạn cần đảm bảo rằng Openwrt đã bật SSH.

Tiếp theo bạn cần truy cập SSH bằng Terminal hoặc PuTTY.

ssh root@<ĐỊA-CHỈ-IP-CỦA-BẠN>

Đảm bảo có một số hiểu biết cơ bản về vim trình soạn thảo văn bản và tiếp tục thiết lập tập lệnh hotplug iface:

vim /etc/hotplug.d/iface/90-wireguard

Code dưới đây sẽ thực hiện khởi động lại Wireguard khi thay đổi LanWan.

#!/bin/sh

if [ "$ACTION" = "ifup" ]; then
  if [ "$INTERFACE" = "wan" ] || [ "$INTERFACE" = "lan" ]; then
    ubus call network.interface.Wireguard down
    ubus call network.interface.Wireguard up
  fi
fi

Xin lưu ý rằng giao diện WireGuard VPN của tôi có tên là “WireGuard”, nên câu lệnh sẽ sử dụng “network.interface.WireGuard“. Hãy đảm bảo bạn thay thế tên giao diện của bạn vào câu lệnh của mình. Ví dụ: Nếu giao diện của bạn có tên là “wg0”, thì câu lệnh của bạn sẽ là “network.interface.wg0“.

Chat