Công nghệ

jQuery là gì? Tổng quan và hướng dẫn sử dụng jQuery

Nếu bạn đang muốn hiểu về jQuery và nghiên cứu cách sử dụng nó, bài viết này là dành cho bạn. Mục đích của mắt bão là cung cấp một tổng quan tổng thể để giúp bạn đọc dễ dàng nắm bắt thông tin về jQuery. Hãy cùng tìm hiểu dưới bài viết này.

jQuery là gì?

jQuery là thư viện được viết từ JavaScript, jQuery giúp xây dựng các chức năng bằng Javascript dễ dàng, nhanh và giàu tính năng hơn.

jQuery tích hợp nhiều module đa dạng, từ module hiệu ứng cho đến module truy vấn selector. jQuery hiện đang được sử dụng đến 99% trên tổng số website trên thế giới. Vậy các module chính của jQuery là gì?

Các module phổ biến của jQuery bao gồm:

 • Ajax – xử lý Ajax
 • Atributes – Xử lý các thuộc tính của đối tượng HTML
 • Effect – xử lý hiệu ứng
 • Event – xử lý sự kiện
 • Form – xử lý sự kiện liên quan tới form
 • DOM – xử lý Data Object Model
 • Selector – xử lý luồng lách giữa các đối tượng HTML

jQuery không phải là một ngôn ngữ lập trình độc lập mà thay vào đó, nó liên kết và hoạt động kết hợp với JavaScript. Bằng cách sử dụng jQuery, bạn có thể thực hiện nhiều công việc một cách hiệu quả hơn với sự tiết kiệm công sức. jQuery cung cấp các API giúp duyệt tài liệu HTML, thực hiện hiệu ứng, xử lý sự kiện, và thao tác AJAX một cách đơn giản hơn. Nó cũng tương thích tốt trên nhiều loại trình duyệt khác nhau. Một trong những đối thủ mạnh mẽ của jQuery là JS Framework.

Lịch sử của jQuery

jQuery được phát hành vào tháng 1 năm 2006 bởi John Resig tại BarCamp NYC. Nó được duy trì và phát triển bởi một nhóm các nhà phát triển của Google đứng đầu là Timmy Wilson.

Dưới đây là lịch sử các phiên bản của jQuery:

Version No. Release Date
1.026,August,2006
1.114,January,2007
1.210, September, 2007
1.314, January, 2009
1.414, January, 2010
1.531, January, 2011
1.63, May, 2011
1.73, November, 2011
1.89, August, 2012
1.915, January, 2013
1.1024,May, 2013
1.1124, January, 2014
2.018, April, 2013
2.124, January, 2014

Các tính năng quan trọng của jQuery

Các tính năng quan trọng của jQuery là gì? Vì sao jQuery trở nên phổ biến và hữu dụng đến như vậy?

 • Gọn nhẹ: Thư viện jQuery có kích thước khá gọn, chỉ khoảng 19KB (đã được gzip).
 • Tương thích đa nền tảng: jQuery tự động khắc phục lỗi và hoạt động trên mọi trình duyệt phổ biến như Chrome, Firefox, Safari, MS Edge, IE, Android và iOS.
 • Dễ dàng sử dụng Ajax: Nhờ jQuery, việc viết mã Ajax trở nên dễ dàng để tương tác với máy chủ và cập nhật nội dung tự động mà không cần tải lại trang.
 • Xử lý DOM linh hoạt: jQuery giúp bạn dễ dàng lựa chọn và thay đổi nội dung của các phần tử DOM bằng cách sử dụng Selector mã nguồn mở, hay còn gọi là Sizzle.
 • Đơn giản hóa việc tạo hiệu ứng: Giống như đoạn mã có hiệu ứng animation, jQuery che giấu các dòng mã và bạn chỉ cần thêm biến/nội dung vào.
 • Hỗ trợ tốt phương thức sự kiện HTML: jQuery xử lý một loạt các sự kiện mà không làm cho mã HTML trở nên phức tạp với các Event Handler.

Ưu điểm của jQuery là gì?

Ưu điểm của jQuery thì vừa quan trọng vừa đáng giá:

 • jQuery xử lý code rất nhanh và có khả năng mở rộng.
 • jQuery tạo điều kiện cho người dùng viết các mã chức năng bằng các dòng tối thiểu.
 • jQuery cải thiện hiệu suất lập trình web.
 • jQuery phát triển các ứng dụng có tương thích với trình duyệt.
 • Hầu hết các tính năng mới của trình duyệt mới đều được jQuery sử dụng.

Cách cài đặt jQuery

Download jQuery

Cách thứ nhất là tải thư viện jQuery từ trang http://jQuery.com/download. Lựa chọn phiên bản nào tuỳ thuộc vào hai yếu tố: trình duyệt web mà bạn đang sử dụng và nơi bạn dùng jQuerySau đó, bạn có thể include thư viện jQuery vào trong HTML file của bạn như sau:

<html>
<head>

  <title>The jQuery Example</title>
  <script type="text/javascript" src="../jQuery/jQuery-2.1.3.min.js"></script>

  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function () {

      document.write("Hello, World!");

    });
  </script>

</head>
<body>

  <h1>Hello</h1>
</body>

</html>

Tại dòng:

<script type="text/javascript"  src="../jQuery/jQuery-2.1.3.min.js"></script>

Với src=”……” bạn điều hướng tới nơi lưu trữ file trên máy tính hoặc trên web hosting của bạn.

Sử dụng CDN

Cách thứ hai để liên kết thư viện jQuery đến trang web là dùng CDN (Content Delivery Network). Với cách làm này thay vì tải thư viện jQuery về web hosting hay máy chủ, chúng ta sẽ liên kết đến thư viện jQuery của một số nhà cung cấp như cộng đồng jQuery, Google hay Microsoft. Các CDN phổ biến và tin cậy nhất hiện nay là:

Bạn có thể include thư viện jQuery vào trong HTML code một cách trực tiếp từ Content Delivery Network (CDN).

Ví dụ: Bây giờ chúng ta viết lại ví dụ trên bởi sử dụng thư viện jQuery từ Google CDN.

<html>

  <head>

   <title>The jQuery Example</title>

   <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jQuery/2.1.3/jQuery.min.js">

   </script>

    <script type="text/javascript">

     $(document).ready(function(){

      document.write("Hello, World!");

     });

   </script>

  </head>

  <body>

    <h1>Hello</h1>

  </body>
</html>

Với:

<script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jQuery/2.1.3/jQuery.min.js">    </script>

Chứa đường dẫn file CDN jQuery mà bạn cần thêm vào src:”…….”

Các thuật ngữ cần biết của jQuery

jQuery chứa đựng khá nhiều những thuật ngữ khác nhau. Mắt Bão sẽ dẫn ra một số những thuật ngữ quan trọng nhất của jQuery mà các bạn cần biết:

 • jQuery Selectors
 • jQuery Tag Name
 • Tag ID
 • Tag Class
 • Function trong jQuery
 • Callback trong jQuery
 • Các Closure trong jQuery
 • Proxy Pattern trong jQuery
 • Phạm vi (Scope) trong jQuery
 • Các tham số trong jQuery
 • Context trong jQuery

Dưới đây là chi tiết về mỗi thuật ngữ nói trên

jQuery Selectors là gì?

Các jQuery Selectors được sử dụng để lựa chọn và thao tác các phần tử HTML, đây là một phần rất quan trọng trong thư viện jQuery. Bằng cách sử dụng jQuery Selectors, bạn có thể tìm kiếm hoặc chọn các phần tử HTML dựa trên ID, classes, attributes, types, và nhiều thuộc tính khác từ DOM. Mỗi jQuery Selector bắt đầu với ký tự $(). Ký tự này được gọi là factory function.

jQuery Tag Name là gì?

Nó đại diện cho một tên thẻ có sẵn trong DOM.

Ví dụ: $ (‘p’) chọn tất cả các đoạn văn ‘p’ trong tài liệu.

Tag ID

Tag ID đại diện cho một thẻ có sẵn với một ID cụ thể trong DOM.

Ví dụ: $ (‘# real-id’) chọn một phần tử cụ thể trong tài liệu có ID của real-id.

Tag Class

Tag Class đại diện cho một tag có sẵn với một class cụ thể trong DOM.

Ví dụ: $ (‘real-class’) chọn tất cả các phần tử trong tài liệu có class của real-class.

Function trong jQuery là gì?

Một hàm được đặt tên có thể được định nghĩa bởi sử dụng từ khóa function như sau:

function named(){
// do some stuff here
}

Một hàm ẩn danh có thể được gán tới một biến hoặc được truyền tới một phương thức như sau:

var handler = function (){
// do some stuff here
}

jQuery sử dụng rất nhiều hàm ẩn danh như sau:

$(document).ready(function(){
// do some stuff here
});

Callback trong jQuery là gì?

Một callback là một hàm thuần JavaScript được truyền một số phương thức như là một tham số hoặc tùy chọn. Một số callback là các sự kiện, được gọi để cung cấp cho người sử dụng cơ hội để phản ứng lại khi một trạng thái nào đó được kích hoạt.

Hệ thống sự kiện trong jQuery sử dụng các callback này ở khắp mọi nơi, ví dụ:

$("body").click(function(event) {
  console.log("clicked: " + event.target);
});

Hầu hết callback cung cấp các tham số và một context. Trong ví dụ event-handler, callback được gọi với một tham số, một Event.

Một số callback được yêu cầu để trả về cái gì đó, cái khác trả về giá trị tùy ý. Để ngăn cản sự đệ trình form, một xử lý sự kiện Submit có thể trả về false như sau:

$("#myform").submit(function() {
 return false;
});

Các Closure trong jQuery

Các Closure được tạo bất cứ khi nào một biến được định nghĩa bên ngoài phạm vi hiện tại được truy cập từ bên trong phạm vi nội bộ.

Ví dụ sau chỉ cách biến counter là nhìn thấy trong các hàm create, increment, và print, nhưng không nhìn thấy bên ngoài chúng.

function create() {
  var counter = 0;
  return {
    increment: function () {
      counter++;
    },

    print: function () {
      console.log(counter);
    }
  }
}
var c = create();
c.increment();
c.print(); // ==> 1

Mô hình này cho phép bạn tạo ra các đối tượng với các phương thức hoạt động trên dữ liệu mà không thể thấy được từ bên ngoài. Hãy nhớ rằng, ẩn dữ liệu là một khái niệm cơ bản trong lập trình hướng đối tượng.

Proxy Pattern trong jQuery là gì?

Một Proxy có thể được sử dụng để điều khiển sự truy cập tới phần tử khác. Proxy thi hành cùng giao diện cho đối tượng khác này và truyền trên bất kỳ phương thức nào tới nó. Đối tượng khác này thường được gọi là Real Subject.

Một Proxy có thể được khởi tạo tại vị trí của Real Subject này và cho phép nó để được truy cập ở chế độ từ xa. Chúng ta có thể lưu giữ phương thức setArray của jQuery trong một Closure và viết đè lên (overwrite) nó như sau:

(function () {
  // log all calls to setArray
  var proxied = jQuery.fn.setArray;

  jQuery.fn.setArray = function () {
    console.log(this, arguments);
    return proxied.apply(this, arguments);
  };
})();

Ví dụ trên bao code của nó trong một hàm để ẩn biến proxied. Sau đó, Proxy này log tất cả các lời gọi phương thức và ủy thác lời gọi đó cho phương thức ban đầu. Sử dụng apply(this, arguments) bảo đảm cho việc người gọi không thể chú ý về sự khác nhau giữa phương thức ban đầu và phương thức được ủy nhiệm.

Phạm vi (Scope) trong jQuery là gì?

Phạm vi của một biến là khu vực trong chương trình của bạn mà biến đó được định nghĩa. Biến trong JavaScript sẽ chỉ có hai phạm vi:

 • Các biến Global: Một biến Global có phạm vi chung, nghĩa là nó được định nghĩa ở mọi nơi trong JavaScript code của bạn.
 • Các biến Local: Một biến Local sẽ chỉ nhìn thấy bên trong một hàm nơi nó được định nghĩa. Các tham số hàm luôn luôn là Local cho hàm đó.

Local có quyền ưu tiên cao hơn biến Global mà có cùng tên.

var myVar = "global"; // ==> Declare a global variable

function example() {
  var myVar = "local"; // ==> Declare a local variable
  document.write(myVar); // ==> local
}

Các tham số trong jQuery là gì?

Các tham số trong JavaScript là một loại của Array mà có thuộc tính length. Ví dụ sau giải thích về điều này:

function func(x) {
  console.log(typeof x, arguments.length);
}
func(); //==> "undefined", 0
func(1); //==> "number", 1
func("1", "2", "3"); //==> "string", 3

Đối tượng Argument cũng có một thuộc tính callee, mà tham chiếu đến hàm bạn đang ở trong đó. Ví dụ:

function func() {
  return arguments.callee;
}
func(); // ==> func

Context trong jQuery

Từ khóa nổi tiếng trong JavaScript là this tham chiếu tới Context hiện tại. Trong một hàm, this có thể thay đổi, phụ thuộc cách hàm đó được gọi.

$(document).ready(function () {
  // this refers to window.document
});

$("div").click(function () {
  // this refers to a div DOM element
});

Bạn có thể xác định Context cho một lần hàm bởi sử dụng các phương thức call() và apply().

Sự khác nhau giữa chúng là cách chúng truyền các tham số.

 • call() truyền tất cả các tham số thông qua các tham số tới hàm
 • Trong khi apply() chấp nhận một mảng như là các tham số.
function scope() {
  console.log(this, arguments.length);
}

scope() // window, 0
scope.call("foobar", [1, 2]); //==> "foobar", 1
scope.apply("foobar", [1, 2]); //==> "foobar", 2

Hướng dẫn sử dụng jQuery cơ bản

Dưới đây, Mắt Bão sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể sử dụng được những chức năng cơ bản của jQuery như:

 • Gọi hàm thư viện jQuery
 • Custom Script trong jQuery
 • Sử dụng nhiều thư viện trong jQuery

Gọi một hàm thư viện jQuery

Nếu bạn muốn để một sự kiện làm việc trên trang của bạn, bạn nên gọi nó bên trong hàm $(document).ready(). Mọi thứ bên trong sẽ tải ngay sau khi DOM được tải và trước khi nội dung trang được tải.

Để làm điều này, chúng ta đăng ký một sự kiện đã sẵn sàng cho tài liệu như sau:

$(document).ready(function() {

  // do stuff when DOM is ready

});

Để gọi bất kỳ hàm thư viện jQuery nào, sử dụng các thẻ HTML script như dưới đây:

<html>

  <head>

   <title>The jQuery Example</title>

   <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jQuery/2.1.3/jQuery.min.js">

   </script>

   <script type="text/javascript" language="javascript">

     $(document).ready(function() {

      $("div").click(function() {alert("Hello, world!");});

     });

   </script>
  </head>

       

  <body>

   <div id="mydiv">

   </div>

  </body>

       

</html>

Các hàm có sẵn trong jQuery là gì?

JavaScript đi kèm một tập hợp các hàm hữu ích gắn liền với nó. Những phương thức này có thể được sử dụng để thao tác String, Number, và Date.

Bảng dưới liệt kê các hàm JavaScript quan trọng:

 • charAt() Trả về ký tự tại chỉ mục (index) đã cho.
 • concat() Kết nối hai chuỗi văn bản và trả về một chuỗi mới.
 • forEach() Gọi một hàm cho mỗi phần tử của một mảng.
 • indexOf() Trả về chỉ mục về sự xuất hiện đầu tiên bên trong việc gọi đối tượng String với giá trị đã cho, hoặc -1 nếu không tìm thấy.
 • length() Trả về độ dài của chuỗi.
 • pop() Gỡ bỏ phần tử cuối của một mảng và trả về phần tử đó.
 • push() Thêm một hoặc nhiều phần tử tới phần cuối của một mảng và trả về độ dài mới của mảng đó.
 • reverse() Đảo ngược thứ tự các phần tử trong một mảng. Phần tử đầu tiên thành cuối cùng và cuối cùng thành đầu tiên.
 • sort() Sắp xếp phân loại các phần tử của một mảng.
 • substr() Trả về các ký tự trong một mảng bắt đầu từ vị trí đã cho từ số các ký tự đã xác định.
 • toLowerCase() Trả về giá trị chuỗi đang gọi được biến đổi thành kiểu chữ thường.
 • toString() Trả về sự biểu diễn chuỗi của giá trị số.
 • toUpperCase() Trả về giá trị chuỗi đang gọi được biến đổi thành chữ hoa.

Custom Script trong jQuery là gì?

jQuery thực sự chạy tốt hơn khi bạn có riêng Custom Code trong một Custom JavaScript file: custom.js, như sau:

/* Filename: custom.js */
$(document).ready(function () {
  $("div").click(function () {
    alert("Hello, world!");
  });
});

Bây giờ chúng ta bao custom.js này vào trong HTML file như sau:

<html>

<head>

  <title>The jQuery Example</title>

  <script type="text/javascript" src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jQuery/2.1.3/jQuery.min.js">

  </script>

  <script type="text/javascript" src="../custom.js"></script>

</head>

<body>

  <div id="mydiv"> Click on this to see a dialogue box. </div>

</body>

</html>

Sử dụng nhiều thư viện trong jQuery

Trong jQuery, bạn có thể sử dụng nhiều thư viện khác nhau mà không gây sự xung đột giữa chúng. Ví dụ, bạn có thể dùng song hành thư viện jQuery và thư viện MooTool JavaScript cùng với nhau. Bạn có thể kiểm tra phương thức: jQuery – Phương thức noConflict để tìm hiểu thêm chi tiết.

Nhìn chung, jQuery đã đáp ứng nhu cầu của lập trình hiện đại đó là hạn chế việc lập trình nhiều, nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu, đúng như slogan của jQuery “write less, do more” (viết mã ít mà hiệu quả đạt được lại tối đa). 

Bài viết liên quan

Chat